Đại lý ghế nha khoa Đài Loan Grace X1, Quen lin X2 0918158933